Dörtdivan TANITIM
 
 

Tarih

Selçuklu Sultanı Melikşah, Kutalmışoğlu Süleyman Bey'e görev verdiğinde; Kutalmışoglu Süleyman Bey Kızılırmak ile İstanbul Boğazı arasındaki topraklara bir milyon Türk (yüz bin çadır) yerleştirmiştir. 1074-1076 yıllarında Dörtdivan, Oğuzların Kayı Boyu ile iskan edilmiştir. Oğuzlar yerleştikleri bu yerlere Orta Asya'daki anayurtlarındaki kabile ve yer isimlerini vermişlerdir. (Adakınık, Düver, Bünüş, Adaköy, Dülger, Göbüler, Hacetler, Kuruca ve Ortaköy gibi.)

Dörtdivan'ın kalıcı yapısının 1077 yılında Birinci Alaaddin Keykubat zamanında kurulduğu zannedilmektedir.

Dörtdivan; Bolu iline bağlı bir ilçedir. 1991 yılında ilçe olmuştur ve 5. kategori ilçeler sınıfındadır. Rakımı 1150 metredir. Merkez nüfusu son sayım verilerine göre 3.200 olup köyü ile birlikte 9.500 civarındadır. 1970'li yıllarda nüfusu 24.000 civarında iken büyük şehirlere yoğun göç nedeniyle düşmüştür. En büyük neden sanayi yatırımının bulunmaması ve ekilen arazilerin yeterli olmamasıdır. 

DÖRTDİVAN'IN YERİ : Yurdumuzun Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz kesiminde, Bolu ili hudutları içerisinde Gerede'nin eski bir nahiyesi idi. Bolu topraklarının doğu kısmını kapsar. Dörtdivan ilçesinin köyleri ile birlikte yüz ölçümü yaklaşık olarak 79.268 dönüm olup merkezin yerleşim alanı ise yine yaklaşık olarak 6.278 dönümdür

Eğitim

İlçemizde genel eğitim seviyesi düşüktür. Nüfusun azalması nedeniyle üniversitelileşme oranı düşük kalmıştır. İlçemizde bir Çok Programlı Lise, 4 İlköğretim Okulu ve bir de Halk Eğitimi Merkezi bulunmaktadır. Köylerde okul bulunmamaktadır. Köylerdeki öğrenciler Taşımalı İlköğretim uygulaması kapsamında ilçe merkezinde bulunan Merkez Şehit Orhan Yalçın İlköğretim Okulu ve Çavuşlar İlköğretim Okulu ile köylerde bulunan Cumhuriyet İlköğretim okulu ile 75. Yıl Doğancılar İlköğretim Okullarına taşınmaktadır.  

Ulaşım 

Dörtdivan Başkent Ankara'ya 150 km büyük metropol şehrimiz İstanbul'a 300 km. mesafededir. İlçemiz sınırları içinden otoban yolu geçmekte,  ilçemize ve  Kartalkaya kayak merkezine çıkış çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca eski E5 , şimdiki adi ile D20 karayolundan Gerede ve Yeniçağa'dan ilçemize yol ayrılmaktadır. İlçemiz, Yeniçağa'ya 7 km Gerede'ye 15 km mesafededir. İlçemizden Bolu'ya her saat minibüsler çalışmakta, İstanbul'a ve Ankara'ya günde iki otobüs kalkmaktadır.

Kaynak: dortdivan.meb.gov.tr internet sitesi

Düzenleme: www.sorkun.biz by BURHAN
İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ:Dörtdivan da karasal iklim özellikleri görülür. Umumiyetle yazları serin, kış ayları soğuk geçer. Hemen hemen her mevsim yağış düşer. Dörtdivan'da ilkbahar aylarında yağmur-lar genellikle akşama doğru yağar. Bu yağmurlara halk dilinde kırk ikindi yağmuru denir. 

İlçenin güney sınırlarını teşkil eden dağlar bitki örtüsü bakı-mından zengindir. Genelde çamlık, azda olsa köknar ağacı bulunur. İlçe merkezine gelindikçe kıraç arazi ve yer yer de ağaçlıklar bulunur. İlçemiz sınırları içinde özellikle orman alan-ları içinde çok çeşit av hayvanı yaşamaktadır. 

AKARSULARI :Dörtdivan topraklarından akan nehir ve ırmak yoktur. Belli başlı akarsuları Köroğlu dağlarının kuzey yamaçlarından iki kol halinde çıkıp Dörtdivan ovasında birleşen Ulusu ve Eğrice dereleridir. Bu derelerin orman içindeki bölümünde lezzetli ve ayni zamanda sağlık için de kullanılan mercan alabalıkları vardır. Bu dereler Gerede ilçe sınırları içinde Filyos çayına karışır.

Kaynak: dortdivan.meb.gov.tr internet sitesi

Düzenleme: www.sorkun.biz by BURHANYERYÜZÜ ŞEKİLLERİ :Kuzey Anadolu sıra dağlar Ilgaz tepesinden batıya doğru ikiye ayrılarak uzanırlar. Bu sıra dağların güney kolu ilçenin güneyinde Ankara ile Dörtdivan tabii sınırlarını çizer. Doğu batı doğrultusunda uzanan bu sıra dağlara Benli ve Kütüklü adı verilir. Bu dağların devamını teşkil eden Köroğlu dağları da ilçenin batı güneyinden hafif bir yay çizerek kuzeye doğru uzanırlar. Bu dağların en yüksek tepesi Köroğlu tepesi olup yüksekliği 2378 metredir. Köroğlu dağları volkanik dağlardır. Dörtdivan ilçesi genelde ovalıktır. Bu nedenle yerleşim birimleri birbirine çok yakındır.

Kaynak: dortdivan.meb.gov.tr internet sitesi

Düzenleme: www.sorkun.biz by BURHAN

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=