► Tarih ve Kültür
 


Tarihi

Bir zamanlar Hitit imparatorluğunun sınırları içinde yer almış olan Bolu, sırasıyla; Frigya ve Lidya Krallıklarına bağlanmıştır.  VI.Yüzyılda Lidya ile birlikte İran İmparatorluğunun egemenliği altına girmiştir. M.Ö.IV. yüzyılda bu toprakları Büyük İskender, Makedonya İmparatorluğuna katmıştır.

M.S.II.yüzyılda Roma imparatoru Hadriyan,meşhur Romalı komutan Antonius’un doğum yeri olması dolayısıyla bu kente bir çok yapılar yaptırmıştır. IVyüzyılda İmparator II.Theodosius kenti Honoriada eyaletinin merkezi haline getirilmiştir. Bolu, Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesiyle Bizans İmparatorluğunun payına düşmüşse de eski önemini bu devirden itibaren kaybetmiştir.

VII.ve IX. yüzyıllar arasında Anadolu içinde batıya doğru ilerleyen İslam ordularının,arada bulunan dağlar yüzünden buralara kadar sokulamamış olduğu söylenirse de XII.yüzyılda Anadolu Selçuklarının parlak devirlerinde ve izleyen yüzyılın başında İlhanlıların egemenliği sırasında iç Anadolu’nun Kuzeybatısında Türk egemenliği kurulduktan sonra,bütün bu yörenin de ele geçirilmiş olması,Bizans devri esnasında da akınlara maruz kaldığını göstermektedir.

Bolu ve yöresi,II.Osmanlı Padişahı Orhan Gazi tarafından fethedildiği zaman, şehir Yıldırım Beyazıt tarafından imaredilmiş,hanlar,hamamlar, yollar,camiler yapılmıştır.Timur istilasından sonra Bolu yöresi, İsfendiyar Oğullarının tecavüzüne uğramışsa da II.Murat zamanına kadar Osmanlı İdaresine girmiştir.

Bolu uzun süre Anadolu ve daha sonra Kastamonu  eyaletinin ilçe merkezi olarak kaldıktan sonra, 1867’den  itibaren yine Kastamonu’nun bir sancağı olarak teşkilatlandırılmış, Meşrutiyetten sonra ise müstakil sancak haline sokulmuştur. Cumhuriyet devrinde İl haline getirilmiştir.

Kaynak: bolu.saglik.gov.trBOLU MÜZESİ

Kültür Merkezi içersinde bulunan Müzede sergilenen yapıtlar yörede çeşitli zamanlarda yapılan kazılarda bulunmuştur.Roma Kralı Anonius ‘un bulunduğu sanılan  heykelbaşı çeşitli heykel ve sikkeler kargatepe eteklerinde ve Seben İlçesindeki kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Müzede bunlardan başka arkeolojik değerde eserlerle Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemine ait sikkeler, yazıtlar ve ev eşyaları sergilenmektedir.

CAMİLER

Büyük camii ( Yıldırım Beyazıt Camii)

Merkez büyük cami mahallesinde bulunan cami Yıldırım Beyazıt tarafından 1382 yılında yaptırılmış, 1899 yılında yanan caminin yerine şimdiki cami yapılmıştır.Çift minareli tek kubbeli olan caminin iç mekanları çok güzel Türk motifleri ile süslenmiştir.

Bundan başka Kadı Camii, Saraçhane Camii, İmaret ,Ilıca, Karamanlı, Karaköy camileridir.

Türbeler,Hanlar ve Hamamlar

TOKAD-İ HAYRETTİN TÜRBESİ

Tasavvuf kaynaklarının Hicri 940, Miladi 1535 tarihinde vefat ettiğini kaydettikleri Tokad-i Hayreddin Hazretlerinin Türbeleri İl Merkezinin 13 km batısındadır.Türbe, çeşitli türden ağaçların gölgeleri ile örtülü bir tepe üzerinde bulunmaktadır.Ayrıca Ümmi Kemal Türbesi , Tekke köyünde Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin hocası Ümmi Kemal adına 15.yüzyılda yaptırılmıştır.

İlimiz büyük cami mahallesinde bulunan,  eskiden konaklanabilen Yukarı Taşhan ve Aşağı Taşhan restore edilerek yeniden halkın hizmetine açılmıştır.  Bolu Merkezde Orta Hamam, Tabaklar Hamamı ve Sultan Hamamı olmak üzere 3 tarihi hamam bulunmaktadır.

Kaynak: bolu.saglik.gov.tr

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=